image

Pravila nagradnog takmičenja

Pravila nagradnog takmičenja  „Ja volim Kafa i čokolada”

 

 

ORGANIZATOR I TRAJANJE TAKMIČENJA

 

Organizator nagradnog takmičenja “Ja volim Kafa i čokolada“ je Atlantic Štark d.o.o. Beograd, ul. Bulevar Peka Dapčevića 29.

Takmičenje traje u periodu od 9. jula 2022. godine od 10h do 10. jula 2022. godine do 22h i organizuje se u maloprodajnom objektu Ja volim Kafa i Čokolada koji se nalazi u tržnom centru BEO u Beogradu na adresi Vojislava Ilića 141.

Pravila će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici organizatora javolimstark.rs.

 

 

PRAVO UČESTVOVANJA

 

Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju sva fizička lica, osim zaposlenih lica kod organizatora „Atlantic Štark“doo Beograd i Atlantic Grand doo Beograd ili bilo kog drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ovog nagradnog konkursa i takmičenja, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.

 

 

MEHANIZAM UČESTVOVANJA

 

Učestvovanje u takmičenju se realizuje na prodajnom i komercijalnom štandu Ja volim Kafa i čokolada koji se nalazi u tržnom centru BEO, na adresi Vojislava Ilića 141 u Beogradu u periodu od 9.7.2022. do 10.7.2022. godine, svakog dana od 10h do 22h.

Kupovinom proizvoda na prodajnom štandu Ja volim Kafa i čokolada u iznosu od minimum 700 rsd, uz prezentovanje fiskalnog računa kojim se dokazuje kupovina, učesnik ostvaruje mogućnost igranja pikada na komercijalnom štandu Ja volim Kafa i čokolada i osvajanje nagrade. Fiskalni račun dobijen prilikom jedne kupovine može se prezentovati radi učestvovanja u ovom takmičenju samo jedanput. Učesnik će dobiti jednu strelicu kojom je potrebno gađati polja na pikado tabli. U zavisnosti od polja na tabli koje učesnik pogodi pikado strelicom, osvojiće određenu nagradu. Za svakih sledećih 500 dinara na istom fiskalnom računu, iznad minimalnog uslova za učestvovanje učesnik će dobiti mogućnost za dodatnim gađanjem table i samim tim stiče mogućnost osvajanja više od jedne nagrade.Na pikado tabli nalazi se ukupno 14 polja sa unapred definisanim nagradama.

Spisak nagrada po brojevima polja je sledeći:
1. Štark limenka;
2. Grand kafa šolja;
3. Štark čokolada Najlepše želje mlečna čokolada 200gr
4. Grand kafa limenka za čuvanje kafe;
5. Štark šolja;
6. Grand kafa ceger
7. Štark čokolada Najlepše želje mlečna čokolada 200gr
8. Grand kafa šolja
9. Štark čokolada Najlepše želje mlečna čokolada 200gr
10. Grand kafa limenka za čuvanje kafe
11. Štark šolja;
12. Grand kafa šolja
13. Štark limenka
14. Grand kafa ceger

Vaučeri knjižare Delfi važe za sva prodajna mesta knjižare Delfi, mogu iskoristiti u roku od 24 meseca od dana preuzimanja za kompletan asortiman, izuzev ulaznica za događaje (sportske, kulturne..)

Nagradu koju je učesnik osvojio preuzeće odmah na licu mesta, od osoblja na štandu Ja volim Kafa i čokolada.

Učesnici u takmičenju ne mogu da zahtevaju nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koji su definisani u ovim Pravilima od strane Organizatora.

Informacije u vezi sa programom mogu se dobiti besplatnim pozivom kontakt centra organizatora, radnim danima, ponedeljak-petak od 8h do 16h na sledeći broj: 0800 200 003 kao i na internet stranici organizatora javolimstark.rs.

 

 

ŽALBE I REKLAMACIJE

 

Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator nagradnog takmičenja. U slučaju osnovanih žalbi organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike.

 

 

POREZI

 

Učesnik, dobitnik nagrade, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa nagradama. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

 

 

U SLUČAJU SPORA

 

U slučaju spora između Organizatora i učesnika programa nadležan je sud u Beogradu.

 

 

OSTALE ODREDBE

 

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa nagradnim takmičenjem i pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila utvrđuje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid nagradnog takmičenja ili potpuno zaustavljanje nagradnog takmičenja, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na oficijalnoj Ja volim Štark Facebook stranici i na internet stranici javolimstark.rs.

 

 

MOGUĆNOST PREKIDA PROGRAMA

 

Osim u slučaju prekida programa usled podele poklona pre isteka roka trajanja takmičenja, nagradno takmičenje može da se prekine u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne.

Informaciju o prekidu takmičenja Organizator će podeliti na internet stranici javolimstark.rs.

 

 

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

 

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog takmičenja, a koja se na taj način nanese bilo učesnicima programa, bilo trećim licima.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost
- za bilo kakve incidente ili povrede koji bi nastale usled učestvovanja u takmičenju ili korišćenja (upotrebe i/ili konzumiranja) dodeljenih nagrada, sa čime se nagrađeni izričito saglašavaju i prihvataju;

Organizator zadržava pravo da, u slučaju prevremenog prekida nagradnog takmičenja iz razloga za koje nije odgovoran (viša sila i sl.), nagrade ne podeli. Organizator u tim slučajevima ne odgovara za eventualnu nastalu štetu.

 

 

MOGUĆNOST IZMENE PRAVILA PROGRAMA

 

Organizator zadržava pravo da menja pravila Programa, iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost. Organizator će obavestiti učesnike o bilo kojim promenama ili ažuriranju putem internet stranice javolimstark.rs.